http://www.hgpromo.org

Сценарии мероприятий


 Чарняўскі Мікалай Мікалаевіч (Мікола Чарняўскі) – паэт.

         Мікалай Мікалаевіч Чарняўскі нарадзіўся 16 студзеня 1943 года ў Буда-Кашалёўскім раёне Гомельскай вобласці ў сялянскай сям’і.
Скончыў мясцовую школу. У 1963 г. (20 год) убачыла свет першая кніжка маладога паэта “Дзе лета канчается”. З таго часу ен назаўседы звязаў свой лес з дзіцячай літаратурай і дзіцячай творчасцю. Вучыўся на вячэрнем аддзяленни філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (1966) (23 гады). Адначасова працаваў рэдактарам Беларускага радыё. У 1966—1988 гг. — літсупрацоўнік, старшы рэдактар аддзела, адказны сакратар часопіса «Бярозка». З 1989 г. (46 год) — літаратурны рэдактар часопіса «Вясёлка».
Аўтар больш за 30 кніжак для дзяцей і дарослых. Творы пісьменніка перакладзены на розныя мовы. Мікола Чарняўскі працуе і як перакладчык, а таксама піша тэксты песень для дзяцей. Творы Чарняўскага ўключаны ў праграму пачатковай школы.
Лаўрэат шматлікіх літаратурных прэмій. Сярод іх прэміі імя Янкі Маўра і імя Васіля Віткі за лепшыя творы для дзяцей. Выдатнік народнай асветы. Выдатнік друку Беларусі. Ганаровы член Саюза пісьменнікаў Беларусі. Узнагароджаны медалём Францыска Скарыны.
Дзякуючы працы пісьменніка, юныя чытачы Беларусі пазнаёміліся з творамі, якія чытаюць іх равеснікі ў Балгарыі, Польшчы, Літве, Грузіі, Украіне, Малдове, Казахстане, Азербайджане і многіх іншых краінах свету. Чытаюць, вядома, на сваёй роднай мове. Цяпер яны загучалі і па-беларуску.

А зараз дзеткі, давайце з вамі знаеміцца з творчасцю М. Чарняўскага.

  Кніга “Як зрабіць вяселым дзень?”
У яе, як сцвярджае на пачатку кнігі аўтар, увайшлі “вершы, казкі, гумарынкі – з мнагамоўнай цуда-скрынкі”. Мы знойдзем у кнізе сур’ёзныя і жартоўныя вершы. Першыя прымусяць задумацца, другія – усміхнуцца. Галоўнае ж – беларускія хлопчыкі і дзяўчынкі акунуцца ў свет захапленняў сваіх равеснікаў з іншых краін, а заадно зразумеюць, што яны мала чым розняцца. Як кажуць, дзеці – усюды дзеці.

Дзяцінства - самая шчаслівая пара жыцця кожнага чалавека. У дзяцей не надта шмат абавязкаў: падрастай сабе, вучыся ды дапамагай бацькам.  Дзяцінства – гэта пачатак жыцця, і яно павінна быць выдатным.

ШТО ДЗІЦЯЦІ ТРЭБА?
Што дзіцяці трэба?
Домік,сад за домам,
У вяселках неба
З жаўруком нястомным,
Хвалі плескат срэбны,
Луг з расой жамчужнай…

І сябры патрэбны,
Каб гуляць мог дружна.
А найболей-мама, а найболей-тата.
Радасць мець таксама і сястру і брата.

Што дзіцяці трэба?
Сонейкак над садам, малака і хлеба,
Ласкі ды спагады, і каб сны ляцелі зоркамі з пасцелі.
Што дзіцяці трэба?
Какб ен рос, як трэба.
У гаі, у полі бегаў на прыволлі,
Мог з сябрамі ўсімі набірацца сілы.
Поле, сад і гай-іх зямля і край.

Стаць хутчэй дарослымі мараць амаль усе дзеці. Бо калі ты дарослы, разваджаюць дзеці, табе дазволена амаль усе, бо ты ўжо дарослы.

ДОБРА БЫЦЬ ДАРОСЛЫМ!
Каб дарослым я прачнуўся,
Скажам заўтра раніцой-
Я дзяцей не стаў бы клікаць,
Што ганяюць мяч гурмой,
Не казаў бы: “Хопіць, мусіць”, “Час за ўрокі, хлопчык мой”

Калі я дарослым стану неўспадзеў, упершыню-
На дзяцей з высок не гляну,
Ад сябе не праганю: “Чуеш, не перашкаджай, сядзь задачкі парашай”

Хто парадзіць, хто паможа-як бы ўраз дарослым стаць?
Бараду прыклеіць можа?
Можа капялюш прыдбаць?

СТО ПЫТАННЯЎ У МАЛОГА…
Сто пытянняў у малога:
-Тата, глянь!
-Што там?
-Скажы!
З-пад чубка ж, як ноч, густога
Вочкі-блізь, нібы стрыжы.
-Гэта, сынку, сонца льецца,
Людзі удзячныя яму.
Без яго ў тваім акенцы будзе цемна…
-А чаму?
Хоча знаць аб тым, аб гэтым.
Пра арчу і алычу,
Пра камету і ракету, і рачулку з назвай Чу.
Б’юць пытанні, быццам кулі:
-Хто там булькае ў каструле?
І чаму ты тата рад, як бярэцца ў квецень сад?..
Вадаспад пытанняў гэтых-
Плынь, паводка горных рэк.
Што з малым? Няма сакрэту- падрастае чалавек!

Як зрабіць вяселым дзень, альбо побач МАМА – родны свет..

Самы шчаслівы чалавек – гэта той, хто мае ў сваім жыцці маці. З першых сваіх гадоў жыцця дзеці ведаюць на сабе ўсю прыгажосць і любоў яе, ласку і дабрыню. Кожны з ваз можа сказаць, што менавіта ў маѐй маці самае чуллівае сэрца, добрая душа, залатыя рукі, якія любяць працаваць кожны дзень. Што б яна ні рабіла, уся праца атрымліваецца вельмі хораша. У доме заўсѐды чысціня і парадак, усѐ ляжыць на сваім месцы.
Кожны з нас хоча, каб з кожным днѐм вочы матулі іскрыліся цяплом і радасцю і каб яе жыццѐ складалася з самых яркіх падзей.
Нам усім патрэбна старацца зрабіць усѐ, каб ні адна слязінка не ўпала з вочак нашых матуль. І пакуль маці побач, адчуваем сябе ўпэўненнымі ў заўтрашнім дні.
“Мілая маці, тваѐ светлае і прыгожае імя хай пранясецца праз усѐ жыццѐ, як скарб, дарагі нашаму сэрцу”.

ЯК І СОНЦА..
На свеце ўсім, куды б не зазірнулі,
Няма падобнай да маей матулі,
Яе пяшчоты, ласкі, цеплыні,
Што атуляюць сны і весняць дні.
Калі гляджу я, як яна смяецца,-
Такой жа, як і сонца, мне здаецца.

Я І МАМА
Чаму я шчаслівая з маці сваей?
Чаму паміж нас ні хмурынкі, ні звады?
Бо дома не можам адна без адной,
І гэта нам люба, і гэтаму рады!

Мне трэба падмога – матулю прашу.
І я не гультайка ж у мамы:
Пакліча – хутчэй фартушок падвяжу,
З ей побач стаю – памагаю таксама!

Гляджу ей у вочы – як зоры, яны у сырцы, у думкі
Мне ласкава свецяць. Я ведаю:
Мама не любіць маны –
Я ей не схлушу нізавошта на свеце!

Я ведаю: любіць матуля мяне –
Пяшчотаю воч яе свет мне атулен.
Таму недарэмна назвалі мяне
Вяснянаю кветкаю сэрца матулі.

Жывы буквар, альбо хто памог прыйсці вясне?

Прырода мае вельмі вялікую ролю ў нашым жыцці. Чалавек і прырода цесна узаемазвязаны адзін з адным таму так важна жыць у гармоніі з прыродай. Часам прыгажосць прыроды проста зачароўвае, здаецца, што няма нічога на свеце выдатней. Прыгажосць свету не з чым не можа параўнацца, як яна прыгожа. Кожную пару года прырода выдатна па-свойму, будзь-то лета, восень, зіма ці вясна. 
Прырода.. Хораша назіраць за ей. Калі бачыш усе гэта навокал сябе, то здаецца, што і яна нас вучыць найтхненню, стойкасці, цярпенню, справядлівасці, чысціні, дабрыні, дружбе..

ЖЫВЫ БУКВАР
Нас ва ўсе насіны года
Вучыць родная прырода.
Вучыць па календары – па жывым буквары:

Птушкі вучаць спевам, а яшчэ натхненню,
Стойкасці – дрэвы, павучок – цярпенню.
Вучыць рупны рой пчаліны на працоўнай дысцыпліне.
Вучыць працаваць з дня ў дзень і па справядлівасці.

Цень-адбітак у вадзе вучыць нас праўдзівасці,
Вучыць снег нас чысціні, вучыць сонца дабрыні.
Нам вучыцца круглы год варта б у прыроды:
Вучаць дрэвы ўсіх парод,
Вучыць нас лясны народ дружбе, поўнай згоды!

 Хто аб чым бядуе..

ЧАМУ Я МАЎЧУ?
-         Хто ж ваду з балкона ліў?
Я маўчу..
-         Хто ж вазон перакуліў?
Я маўчу..

-         Хто з буфета вазу зняў?
Я маўчу..
-         Хто з яе цукеркі ўзяў?
Я маўчу..

Я маўчу.. Гляджу з тугою:
Ці ж я мог схаваць сляды,
Бо цукерка за шчакою
У мяне была тады?


Кніга  “Сонечны кошык”
Тэматычна новая кніга пісьменніка, лаўрэата Літаратурнай прэміі імя Янкі Маўра і прэміі Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі М. Чарняўскага, які ўжо 50 год працуе актыўна ў нашай літаратуры, вельмі разнастайная. Зместам поўнасцю адпавядае сваей назве “Сонечны кошык”.
У ей чытачы сустрэнуцца з вяселымі і сур׳езнымі, удачлівымі і няўдачлівымі хлопчыкамі і дзяўчынкамі – героямі гумарыстычных вершаў; спазнаюць радасць хараства, што дорауь нам сустрэчы з роднай прыродай; пабываюць у дзівосным свеце казак.
Шмат займальнага і незвычайнага чакае іх таксама у раздзелах, дзе змешчаны прымаўлянкі-забаўлянкі, скорагаворкі, загадкі, лічылкі.

Дзеткі, а ведаедзе вы, дзе жывуць скорагаворкі?Пад сасонкай у цішы
Мур муруюць мурашы.
Час дарма не  марнавалі –
Мур за суткі змуравалі.
Гэты мур у бары, як убачыш  не буры!
***

Воўк вяроўку віў, воўк ад крыўды выў:
- Што мне гэта віцце? Я люблю выццё!
***
Аднойчы баран знайшоў банан.
Стаў сярод дарогі, мацае рогі:
- Хто ж яго не збярог?
- Хто згубіў свой рог?
***
Ехала рэха ў веску Арэхава,
Ды да Арэхава не даехала.
Дзе ж заблудзілася рэха тое?
Можа не ехала у Арэхава,
Можа ішло пехатою?
***
Адкусіў ад піражка я спачатку паўражка.
А пасля – ўвесь ражок…
Дзе ты дзеўся піражок?Кніга “Колькі ў сонейка сяброў?”
Героі кнігі ўзяты з жыцця М. Чарняўскага. З цеплай усмешкай расказвае пісьменнік пра кур׳езныя здарэнні, што адбываліся з яго ўнукамі – здатнымі на выдумку фантазерамі Мікіткам і Ангелінкай.

Хвілінкі-весялінкі ад Мікіткі і Ангелінкі

***
Касіў касы каля касы,
Зламаў касы кассе у касы.
Касы , вачамі не касі, касой тупою не касі

***
Едзе вожык на кані:
“Паспрабуйка дага-ні-і!”
Паспрабуй дагані, калі вожык на кані!
         ***
Раз, два, тры, чатыры, пяць —
Выбег зайчык пагуляць.
Дзень мінае, ноч мінае —
Зайчык бегае, гуляе.
Надакучыла чакаць,
Пойдзем зайчыка шукаць —
У прылесак, у кусты.
Павядзеш усіх нас — Ты!Дзеткі-краскі, любіце казкі?

Зараз я вам прапаную прачытаць самім казку, але незвычайна, а з дапамогай гульні, якая называецца “Сапсаваны тэлефон”. У канцы гульні я пабачу, як вы ўсе ўважліва слухалі і не перашкаджалі адзін аднаму.
Правіла гульні наступныя.. Мне будзе патрэбна 6 чалавек удзельнікаў і 1 вядучы. Вядучага выбіраю я, а вядучы выбірае астатніх удзельнікаў пры дапамозе лічылкі. Разам з вядучым пакідаем аднаго удзельніка, які будзе чытаць казку яму і ўсім прысутным, а астатніх 5 чалавек просім выйсці за дзвер. Вядучы ціха чытае казку. Пасля, той хто слухае перадае наступнаму ўдзельніку і  г.д. Казка павінна дайсці да апошняга ўдзельніка гульні. Вядучы пытаецца ў апошняга: “Аб чым казка?” Калі той перакажа ўсе правільна, расказанае вядучым спачатку, значыць “тэлефон спраўны”. Калі ж не, значыць “тэлефон сапсаваны”.
Пачынаем..

Казка “Воўчыя ягады” М. Чарняўскі

Забалеў у ваўка Зубені жывот — парсючка вылавіў неспадзявана. Стогне воўк, ледзь шкуру на сабе не рве.
— Пашукай чарніцаў, — параіў дзік Рохкала.
— А якія яны?
— Чорненькія такія, смачныя, — чаўкнуў дзік.
Пачула іх размову вавёрачка Маланка, параіла:
— Вазьмі спачатку на язык. Пачарнее — значыць, яны, чарніцы будуць.
— А як я ўбачу, ці чорны язык? — скурчыўся ад болю воўк Зубеня.
— Вазьмі маё люстэрка, — вогненным клубочкам скацілася з хвоі вавёрка.
—Толькі вярні потым, не згубі.
— Не бойся, аддам, — ледзь не ўзвыў змэнчаны воўк.
Падаўся ён на ўзлесак: дзе ж яшчэ шукаць тыя цудадзейныя чарніцы? Нечакана заблукаў у кустоўе. А там — ягад, ягад! I ўсе — чорныя. Не проста чорныя, а фіялетава-чорныя, з глянцаватым бляскам. Напэўна ж, дужа смачныя, як і казаў дзік Рохкала.
«Чарніцы», — падумаў узрадаваны воўк Зубеня. Пачаў хапаць іх, нават з лісцем есці — аж у роце сцягнула, горка-горка стала. Не гледзячы ў люстэрка, адразу здагадаўся, што язык пачарнеў, бо нейкім шурпатым-шурпатым зрабіўся. Хоць сасновую кару ліжы ім — рады не дасць, стрэмку не загоніць.
Не паспеў нахапацца-наесціся — і жывот перастаў балець. Паразважыўшы, што такое няшчасце з ім здарыцца можа яшчэ не адзін раз, паставіў воўк Зубеня ля таго кустоўя шыльдачку: «Гэтыя ягады — мае». Чые менавіта — вырашыў не тлумачыць: «Хто прачытае, сам здагадаецца».
Потым, адляжаўшыся да вечара, воўк Зубеня нечакана вырашыў: «Пабудую на гэтым участку дачу, каб адпачываць тут пасля палявання».
Ды які з ваўка будаўнік? Перабраўся неўзабаве ў суседні лес, нават люстэрка вавёрцы не вярнуў. I пра ягады забыўся. Толькі назва засталася — воўчыя. Як натрапіце на іх — не хапайцеся есці, лепш сапраўдных чарніцаў пашукайце. А воўчыя — няхай ваўку застаюцца. Можа, яшчэ ўспомніць пра іх, вернецца на крушынавы ўзлесак.
Ці не праўду кажу?

Ну, даражэнькія мае сябры, што у нас з вамі атрымалася???

Дзеці! Хочу вас трохі папярэдзіць пра гэтую расліну.
Пад назвай “воўчыя ягады” могуць разумецца адразу некалькі раслін - біручына, вароніна вока, крушына ломкая, бузіна. Ягады круглыя, вельмі сакавітыя. Асноўную небяспеку ўяўляюць ягады для дзяцей, якія апынуліся ў лесе. 10-15 ягадак — смяротная доза. На скуры ўсе часткі расліны выклікаюць моцнае раздражненне.
        
А зараз з вамі крышачку адпачнем.
На загадкі ў нас заўседы знойдзецца адгадка? Зараз усе разам з вамі і праверым.

На загадкі ёсць адгадкі?Без нары не можа жыць,
Хвост пушысты мае.
Як ад ворага бяжыць, —
След ім замятае.
Хто такая? (Ліса)

Пад шапкаю, Ды не грыб.
На ножцы, Ды не расту.
А з малатком спаткаюся —
У дошку ўміг схаваюся. (Цвік)

Па лістоце ля дарожкі,
Як жывы, клубок паўзе.
На кароткіх туп-туп-ножках
Воз іголак ён вязе.
Хто яго кранецца — быццам апячэцца! (Вожык)

Узнімаюся — Бялею.
А саджуся — Чырванею. (Сонейка)
* * *
Дзве рукі ўгару ўзніму —
Павязу людзей гурму.
Апушчу раптоўна іх —
I спынюся ў той жа міг. (Тралейбус)
Не ад гонару заўсёды
Бегаем з узнятым носам,
I зімой дзяцей чароды,
Як на крылах,
З горак носім.
Любім смех дзятвы ад ранку,
Як завуць нас?
Проста(Санкі)


Вясёлы нораў маюць — За ногі нас трымаюць,
Ды не стаяць — Бягуць…
Як іх, гарэз, завуць? (Лыжы)

Шыю выгнуў, як гусак,
На пліце заўжды пасецца.
Як пабачыцца з агнём —
Парай чмыхне, затрасецца.
Пачастуе нас усмак.
Хто ён, гэтакі гусак? (Чайнік)

Ногі, вушы, спінка,
Шорсткая шчацінка,
Хвост-кручок,
Нос-пятачок…Ну, а разам? (Парсючок)


Адкажы, калі ахвота,
Што за дзіўная істота
Ходзіць з віламі на лбе,
На лужку м-му-рог скубе,
Як і дзеці, любіць жвачку?
Як завуць яе, дзівачку? (Карова)

Улетку кропелькай была,
Вясёлаю дажджынкай.
А іней лёг,
Зіма прыйшла —
Зляцела ўніз… (Сняжынкай)
* * *
Ён — брат цыбулі ўсе вякі.
Не зубы мае, а зубкі.
Калі ж кранеш, чакаць не змусіць —
За твой язык балюча ўкусіць.
Ды ты не бойся, з’еш зубок:
Ён — вітамін, завуць(Часнок)

Спярша зялёны, Пасівелы потым,
Што за агонь расце пад плотам? (Крапіва)

Ногі мае, іх чатыры.
Рухавік — работнік шчыры.
Ногі — колы, Ногі — шыны.
Цяжка людзям без(Машыны)

Ходзіць панадворкамі, Не адна, а з зоркамі.
У дамы заглядвае, Дзетак спаць укладвае.
Сон-дрымоту прынясе. Як яе завуць усе? (Ноч)


Я крочу ўдзень і ўночы,
Не ведаю знямогі.

Цыферблат — вочы,
Стрэлкі — ногі. (Гадзіннік)

З дрэва лётае на дрэва,
Парашута ёй не трэба
Для паветраных дзівос —
Парашутам служыць хвост.
Лётаць ёй — не навіна.
Адгадайце, хто яна. (Вавёрка)

Як на крылах,
Люляе і ўзносіць.
Што за крэсла такое ў двары
Дорыць радасць усёй дзетвары? (Арэлі)

З-пад ігліцы вылез ён
I трымае парасон. (Грыб)
Кніга “Хто пакрыўдзіў кракадзіла?”

Гэтая кніга яскравы доказ таго, як трэба пісаць для дзяцей: шчыра, вобразна, захапляюча. Тэматыка зборніка разнастайная: тут і вершы-усмешкі, і казкі, і пацешкі, і скорагаворкі, і загадкі, і лічылкі. Яны адкрываюць для юнага чытача шмат займальнага і незвычайнага.


“БІЗНЕСМЕН”
Пра Мірона кажуць вучні:
“У вучобе ен  - бязмен…”
Ды вядомы ўсім па гучнай
Па мянушцы “Бізнесмен”

Едзе ў школу – з ім нязменна
Поруч сумка “Адзідас”:
Як на курсы бізнесменоў,
Ходзіць ен у пяты клас.

Не прыйшоў пустым ні разу:
Мара есць – паболей збыць,
Як і бацька пасля базы
Бізнес хваткі свій зрабіць.

Ен у гандлі – дока, майстар,
Добра ведаюць сябры:
Хочаш новы мець фламастар? –
Не шкадуй “зайцоў”, бяры!


Есць касеты, кампактдыскі,
Шакаладкі, чай індыйскі.
Есць бананы, есць хурма –
Ды не дасць Мірон дарма
Ні сяброўцы, ні суседу:
Хочаш мець – гані манету!

Хто часцей, а хто і зрэдку, -
Уцягнуўся ў гандаль клас.
Сам не свій, злуе дырэктар:
“Ну не клас – базар якраз!..”

А Мірон, каб здзейсніць мару,
Не ўпускаў нідзе свайго:
Не рублі, а ўжо даляры
Пацяклі ў кішэнь яго.

Бізнесмен, ен браўся шчыра.
Зараз ходзіць у журбе:
Завяліся рэкеціры.
Дзе?
Ды ў бліжнім 7-ым “Б”.
         Паважаные сябры! Вось і падыйшла да завяршэння наша з вамі сустрэча с творчасцю пісьменніка М. Чарняўскага.
         У канцы можна толькі адзначыць, што вершы, прымаўлянкі-забаўлянкі, загадкі і шарады, казкі, змешчанныя у кнігах, багатыя на выдумку, вобразныя, адкрываюць для юных чытачоў шмат незвычайнага, сапраўды займальнага. Яны запрашаюць іх у таямнічы свет дзіцячай душы, прыроды, жывога мастацкага слова. Як і раней, аўтар застаецца верны свайму прынцыпу: кніга – гэта свята для дзяцей. Яго героі не любяць сумаваць, сябруюць з вяселай усмешкай.
Презентация М Чарняўскі


СЕЛФИМАНИЯ - это 
болезнь или искусство самовырожения?

       В начале нашей встречи хотелось бы разобраться, а что такое селфи? Как вы понимаете это слово? Что вкладываете в это понятие?
        Селфи сейчас делают практически все независимо от возраста, пола и положения в обществе. Фотографирование самого себя и выкладывание снимков на всеобщее обозрение в социальные сети стало модным сравнительно недавно, но набрало за столь короткие сроки такие обороты, что ученые забили тревогу. Постоянное выкладывание селфи многие из них считают болезнью, психическим расстройством, которое требует лечения. Когда способ самовыражения  превращается в болезнь? Где проходит эта граница? 

Фотографирование самого себя

         Слово «селфи» переводится с английского как «сам» или «себя». Сегодня на многих языках мира оно означает фотографирование самого себя на камеру. Фотографирование самих себя, сделанные при помощи мобильного телефона , не имеют ничего общего с обычными снимками.
           Цель, которую ставят перед собой молодые люди (и в первую очередь девушки), заключается в том, чтобы выставить себя на суд друзей в социальных сетях.
       Дело в том, что социальных сетях нужно как можно громче заявлять о себе. Быть заметным — необходимое для существования условие. Причем не абы как. Фотографии себя любимого всегда тщательно продумываются: для них подбирается красивая поза, и они всегда демонстрируют привлекательную сторону человека. Но в любом случае, смысл существования фотографии в том, чтобы ее увидели и, если возможно, оценили. Нет, это не отдающий нарциссизмом эгоистический жест. Это социальный по своей природе поступок, в котором взгляд и суждение других людей играют первостепенную роль. Особенно в подростковом возрасте, когда мнение сверстников кажется особенно важным.
       У селфи нет ничего общего с обычными фотографиями, на которые мы смотрим, чтобы вспомнить об ушедших прекрасных мгновениях. Их цель — выставить напоказ человека, представить его на суд окружающих. И это серьезная угроза для самооценки. Малейшая критика снимков может стать тяжелейшим ударом. Таким образом, легко понять, почему девушки без ума от селфи: для них внешность — главное оружие соблазнения. Но это значит, что и угрожающая им опасность тоже больше...
       Понятие «селфи» довольно плотно вошло в нашу жизнь относительно недавно, но оказывается селфи — не такое уж и новое явления в мире
   Первое селфи принадлежит Роберту Корнелиусу, и сделано оно было в 1839 году. Кстати, это один из первых снимков на фотокамеру в истории. В России впервые запечатлела себя на фотографии Великая княжна Анастасия Николаевна Романова - дочь Николая II. 
         В 1914 году девушка сфотографировала себя в зеркало на камеру Kodak Brownie, чтобы отправить фотокарточку другу. В письме, которое сопровождало фотографию, она писала: «Я сделала эту картину, смотря в зеркало. Это было очень сложно, так как мои руки дрожали».
      Вот вам селфи группы весёлых дядечек, датированное 1920-м годом.
    Обычно селфи делают для того, чтобы произвести впечатление, создать себе другой образ и получить внимание, одобрение, восхищение. Это своего рода общение, обмен впечатлениями, эмоциями, мыслями. 
      В фотографировании самого себя нет ничего особенного, что могло бы указывать на психическое заболевание. Вполне логично, что человек будет сам фотографировать себя, например, в поездке, так как просто некого будет попросить об этом в данной ситуации это единственный способ запечатлеть все значимые моменты путешествия. Аналогичное значение имеют прочие снимки, сделанные ради сохранения в памяти важных событий.
     Выкладывание фото в социальные сети тоже не является признаком зависимости ни от селфи, ни от самих социальных сетей. Мы почти все погружены в социальные сети. Та наши друзья, наше общение и все остальное - от прогноза погоды до новостей. Конечно, мы «ходим» туда себя показать и на других посмотреть. 
        Кто не выкладывал в соцсети свои фотографии? Это делают практически все. Кому-то нужно поощрение, не хватает внимания, кто-то просто здорово выглядит сегодня и хочет запомнить этот момент, а кто-то очень неуверен в себе и ждет, что его будут переубеждать и хвалить. Однако есть определенная грань: для кого-то селфи - удобное дополнение к реальной жизни, а для кого-то - действенная жизнь. Люди, переступившие ее, должны обратить внимание на свое стремление показывать себя.
     Почему люди зависимы от селфи?  Психологи бьют тревогу. Процентные показатели зависимости от социальных сетей зашкаливают. Все дело в отсутствии адекватной самооценки. Человек, не получающий в реальной жизни необходимую долю общения, заменяет реальных друзей виртуальными. Чем удержать внимание новых знакомых? Конечно, фотографиями.

В чем заключается природа тяги к селфи?

       Комплексы и неуверенность. Частая причина - доказать себе, что ты чего-то стоишь. Страх быть непопулярным и непризнанным влечет желание заполучить одобрение окружающих через удачное селфи. 
  Хорошо, что различные компьютерные программы позволяют «тут почистить», «тут пригладить», «тут убрать». Выставить себя с удачного ракурса, завоевать виртуальные симпатии - все это постепенно перерастает в навязчивую зависимость. Кроме того, увлекшиеся фанаты таких селфи порой начинают забывать об обычных правилах безопасности, не замечая ничего вокруг. 
  Нарциссизм. Предрасположенность к тому, чтобы безумно ценить себя любимого, может сыграть с вами злую шутку. Такое «себялюбие» начинает просачиваться в круг друзей и соцсети. Стремление заполнить собой все свободное пространство заставляет делать бесконечное количество селфи.

Психическое расстройство

     Проблема возникает, когда человеку хочется делать селфи постоянно, когда он просто не может не фотографироваться каждый день. Такое положение дел можно охарактеризовать только как самолюбование.
    В последние годы зависимостью от селфи страдают многие подростки. Постоянное фотографирование себя и выкладывание на просторы социальных сетей практически одинаковых снимков для большинства представителей молодого поколения становится нормой поведения. Вот только в чем заключается смысл этих действий? Практически одинаковые селфи, количество , в памяти гаджетов увеличивается с каждым днем, не представляют собой никакой памятной или эстетической ценности. Селфимания схожа с наркотиком: человек фотографирует себя постоянно, ему хочется сделать как можно больше снимков. Мнения специалистов по поводу того, что же такое селфимания, разделяются. Некоторые считают, что это болезнь, и связывают понятие «селфимании» с переходным подростковым возрастом и неустойчивой психикой, а также отождествляют с нарциссизмом и эгоизмом. 
         Выделяют три степени селфи-фанатизма: 
• первостепенная - если делается два-три снимка в день для своей странички в соцсети;
• острая - количество «себяснимков» превышает пять в день, при этом снимается не просто фото, а этому предшествует мысль, где лучше и как лучше;
• хроническая - кадры бесконечно на протяжении дня сливаются из смартфона на страницы социальных сетей. 
   Если верить прогнозам этих специалистов, при дальнейшем развитии зависимости от селфи слишком активные любители этого вида «искусства» войдут в число пациентов с новым психическим заболеванием. 
   Другие исследователи придерживаются мнения, что постоянное желание фотографировать себя - это всего лишь способ самовыражения, позволяющий утвердиться в своем кругу общения. 
   Фотографировать себя перед зеркалом в лифте, в туалетной комнате, вместе с подругой или другом, а также в паре с домашним питомцем - еще куда ни шло..
Беспокойство вызывают случаи, когда люди рискуют жизнью ради эффектного селфи. Особую опасность представляют экстремальные фото. Именно трагические последствия от необузданного желания получить уникальный кадр заставили современное общество посмотреть на селфизм с другой стороны. 
     Как понять, что человек зависим от селфи? Особенно подвержены увлечению селфи подростки 11-16 лет и одинокие люди. Судить о мании фотографирования можно, когда человек выкладывает в социальную сеть более 10 фотографий каждые час-два. Все фото, как правило, не отличаются разнообразностью сюжета и представляют собой автопортреты в разных позах и на разных фонах.

Безумство храбрых

       Рассматривая красивые посты, мало кто задумывается о вреде селфи. Но все это до тех пор, пока в новостях не прозвучит информация о том, что подростку заветная фотография стоила жизни. Стремясь вызвать ошеломляющие комментарии аудитории и побить всевозможные рекорды соперников по степени опасности, сделанного селфи, юные пользователи соцсетей бьют все рекорды. 
        В зону риска попадают дети и подростки, так как у них энергии хоть отбавляй, а чувство самосохранения еще развито слабо. Да к тому же они - активные жители виртуальной планеты и видят в интернете простой способ самоутвердиться без особых трудозатрат. Чтобы сделать удачный снимок, подростки идут на неоправданный риск: забираются на крыши высотных зданий, встают на кромки высокогорий и опоры мостов, бегут перед надвигающимися поездами, испытывают терпение опасных диких животных. И при этом, к сожалению, забывают, что эффектный снимок может стоить им жизни. С каждым годом все чаще это необузданное стремление к экстриму заканчивается болью утраты и слезами близких. 

Безопасное селфи

      Чем опасно селфи… Помимо селфи существует массовое увлечение релфи – фотографированием себя со своей собакой/кошкой или любимым человеком. Любителями селфи также движет желание выделиться из толпы и выставить свое счастье на всеобщее обозрение. Как результат – людская зависть, негатив и т.д.  
        Погоня за эффектным снимком все чаще заканчивается трагедией. В сводках происшествий периодически появляется информация о трагических случаях с любителями селфи. Печальные новости о гибели людей во время селфи приходят со всего мира. По информации интернет-источников за последние два года около 130 человек в мире погибли, пытаясь сделать селфи. 
        Когда человек пытается сфотографировать сам себя, внимание рассеивается, теряется равновесие, он не смотрит по сторонам и не чувствует опасности. 
    В России после нескольких случаев, когда во время фотографирования себя на мосту, железной дороге произошли трагедии, за проблему взялось Министерство внутренних дел. Специалистами этого ведомства была создана памятка «Безопасное селфи», призванная обратить внимание на данную проблему. По материалам данной памятки мы подготовили несколько рекомендаций' для любителей селфи. 

Помните:

       Селфи на железнодорожны путях или автомобильных трассах - плохая идея, если вам дорога жизнь. Эти зоны не просто так называются местами повышенной опасности. Пока вы делаете селфи, ваше внимание фиксируется как раз на этом  процессе. И вы можете не заметить транспорт, который приближается к вам на огромной скорости. Можно не успеть «кликнуть». Поэтому лучше совсем воздержитесь от фотографирования вблизи этих мест. Держитесь подальше от рельсов, видя приближающийся поезд. Не выходите на проезжую часть, пытаясь сфотографироваться. И, разумеется, фотографироваться, забравшись на любой вид транспорта, - крайне опасно.
     Селфи на эстакаде? Красивый вид не стоит жизни. Сюда относятся мосты, путепроводы и съезды с транспортных развязок. Да, фотографии на мостах могут быть очень красивыми, поскольку конструкции расположены высоко над землей, и вид сверху на фоне открывшихся просторов может очаровать. Но нужно понимать, что сила притяжения, ветер, узость перил обязательно повлияют на равновесие фотографирующегося, а это уже может привести к печальным последствиям.
       Селфи на крыше или в окне здания очень опасны - можно разбиться, сорвавшись вниз. Не стоит стараться сделать максимально шокирующий кадр, где вы балансируете на одной ноге над пропастью.
     Одно неосторожное движение или даже случайный порыв ветра может привести к весьма печальным последствиям, вплоть до летального исхода. Не приближайтесь к краю крыши и не свешивайтесь с нее.
        Селфи на воде опасно - трудно удержать равновесие.
      Сильная волна, косой встречный или попутный ветер в любой момент могут сбить человека с ног, и он окажется в воде. Селфи с дикими животными - это не безобидная забава! Дикое животное всегда останется диким, и человек не всегда может понять, что от него ожидать. Случаев нападения животных на людей во время селфи все больше. Пустое минутное развлечение - фотография с диким животным, особенно с хищником, - может стоить вам не только здоровья, но и жизни.
     Селфи с оружием убивает! Помните народную мудрость: раз в год и палка стреляет. Будьте начеку! Оружие - не игрушка. Не пытайтесь фотографировать себя с оружием. Это опасно!
       Селфи в горах опасно - можно сорваться с обрыва. Если вы настолько прониклись горным пейзажем, что решили запечатлеть себя на его фоне – будьте предельно внимательны и осторожны. Не подходите к краю обрыва и не взбирайтесь на неустойчивые поверхности, такие как скалы или камни. Вряд ли даже самая удачная панорама стоит риска для жизни.
    Селфи под напряжением? Не стоит напрягаться! Можно получить сильный удар электрическим током. Собираясь сфотографироваться, оглядитесь, нет ли поблизости линий электропередач. Даже подходить к объектам энергетики опасно, тем более - пытаться там фотографироваться.
         Селфи во время грозы опасно для жизни. Удар молнии - это гигантский электрический разряд. Металлическая конструкция смартфона будет являться лучшим проводником электричества. Кроме того, при
попытке сфотографировать самого себя в грозу удар|: молнии может попасть точно в штатив для селфи.
     Селфи за рулем может сделать вашу дорогу гораздо короче! Все больше автомобилистов, и особенно молодых водителей, фотографируют сами себя на смартфоны во время управления автомобилем и пользуются социальными сетями. Это крайне опасно! Во время управления автомобилем вы несете ответственность не только за свою жизнь. Находясь за рулем, нужно внимательно следить за дорогой, не отвлекаясь на звоне телефона или что-либо еще. Если вам так хочется сфотографировать себя любимого «за баранкой» - припаркуйтесь в безопасное место и заглушите двигатель, уж точно не делайте это во время движения. Обращайте внимание на реальную опасность последствий экстремальных снимков. 

Делайте селфи, убедившись, что вы находитесь в безопасном месте и ваш жизни ничего не угрожает! ПОМНИТЕ, что крутое селфи может стоить вам жизни. ПРИСЛУШАЙТЕСЬ к нашим советам и делайте безопасные селфи!

Помните: ваше здоровье и ваша жизнь дороже любого кадра и миллионов лайков в соцсетях!

Презентация СЭЛФИ без видео
Помощь птицам и диким животным в зимнее время года.

Здравствуйте ребята! 
Какое время года у нас сегодня? Правильно, зима! А как мы, люди, можем к ней подготовиться? (Мы покупаем тёплые вещи, приготавливаем на зиму заготовки, утепляем свои дома и т.д.). С наступлением холодов жизнь в зимнем лесу замирает (слайд 1)
Ребята, а вы знаете, что звери, живущие в лесах, готовятся к зиме почти также как и мы! Они тоже делают съедобные запасы, утепляют свои норки, меняют свою летнюю шкурку на зимнюю, а некоторые животные вообще всю зиму проводят в глубоком сне! Птицы, которые остаются зимовать на родине переживают холод, заморозки, отсутствие крова и пропитания. Самое трудное время года – это февраль (слайд 2). Как правило, он сопровождается сильным ветром, метелями и низкой температурой воздуха. Сегодня мы узнаем с Вами, как зимуют птицы и звери, как их жизнь зависит от неживой природы, от жизни растений. Узнаем и поговорим с вами как именно человек может помочь и животным, и птицам перенести это время и выжить, чем подкармливают птиц и зверей в тяжёлое для них время (слайд 3).Что-то расскажите вы мне, а что-то и я вам!

Как зимуют птицы зимой?

От того, какой образ жизни ведут птицы в плане массовых перемещений с одной территории на другую, зависит деление их на три основные группы (слайд 4). Кстати, такие перемещения называются миграцией. Представители пернатого населения, которые проживают в основном на одном месте, называются оседлыми. Тех, которые с наступлением холодов отправляются на юг, мы называем – перелетными. А есть еще одна группа – это кочующие птицы. Их перемещения с места на место зависят только от доступности еды.
Оседлых птиц, то есть, тех, которые остаются зимовать, в наших краях не так уж и много, где-то около семидесяти видов. Некоторые из них живут только вблизи жилища человека. На первое место в этом списке, как вы уже, наверное, догадались, можно поставить знаменитого и всем известного воробья (слайд 5). У людей разное к нему отношение. Много легенд, разных баек правдоподобных и не очень, сложено про эту птаху. Многие ученые считают, что воробей может служить для человека биологическим индикатором. По численности этих птиц в том или другом регионе, можно наблюдать за изменениями в окружающей среде.
В списке оседлых птиц, живущих возле человека, и сизый голубь (слайд 5). Считается, что это первая птица, которую приручил человек. Вот так и идем, плече к крылу или крыло к плечу, не одно тысячелетие. Еще египетские фараоны в 2 600 – 2 550 г. до н. э. использовали почтовых голубей для передачи своих сообщений. 
Серые вороны и галки, тоже, в списке оседлых. Представители этих видов, обитающие в лесу или в сельской местности, перебираются на зиму ближе к городам (слайд 6).
А вот глухари, рябчики, тетерева, предпочитают и лето, и зиму проводить в лесу (слайд 7). Оставаясь зимовать в родных краях, они роют себе норы в снегу. Причем, падают в снег прямо с дерева. Прорывают ход, длиной около метра, а в конце образуют лунку, где и останавливаются на ночлег. Под снегом, глубина которого 15-20 см, птицы могут находиться от нескольких часов до целых суток. Питаются кто чем. Рябчики и тетерева предпочитают сережки и почки лиственных деревьев, глухарь лакомится хвоей сосны или ели. Но и от почек не отказывается. В морозные, холодные дни перебирать не приходится.
Маленькая птичка синичка (слайд 8), тоже не улетает на зиму в теплые края. Но она может кочевать. Путешествуют они в поисках еды. Кроме синицы, кочующими можно назвать клеста, снегиря, сойку, чижа (слайд 9). Очень интересная птица – клест. Они могут высиживать птенцов зимой. На улице еще январь, а в засыпанном снегом гнезде, уже лежит несколько голубоватых с бурыми пятнами яиц. Через две недели появляются птенцы. 
Теперь поговорим о птицах, которых называют перелетными. О тех, которые с наступлением осени улетают в теплые края. Одна из главных причин этой миграции, исчезновение основного корма для некоторых из видов. Так, например, ласточки, стрижи, трясогузки питаются насекомыми, которые исчезают с приходом холодов (слайд 10). Поэтому и приходится лететь за тридевять земель. Насекомоядные птицы улетают первыми. За ними тянутся и птицы, рацион которых состоит из семян и зерен растений, плодов и ягод. Это овсянки, зяблики, перепела и другие птички (слайд 11). Последними улетают водоплавающие. Лебеди, гуси, утки, в общем, все те, кто не может остаться из-за того, что водоемы, в которых они обитают, просто-напросто замерзают (слайд 11). Когда наступает весна, путешественники охотно возвращаются. 
Как помогать птицам зимой, каждый должен выбрать для себя самостоятельно. Существует большое количество способов, выбрать один из которых просто обязан каждый человек. 
1) Маленький, но надежный дом – скворечник (слайд 13). Это маленькая деревянная будка, которая служит временным жильем для птиц. Она закрепляется с помощью шеста к дереву. В таком доме пернатые будут чувствовать себя уютно и комфортно. Скворечники можно смастерить самостоятельно, например, с папой, старшим братом или на уроке труда в школе. Также существуют дизайнерские скворечники, которые чаще заказывают для дач или частного дома. 
2) Кормушка для еды. Кормушка для птицы – это то место, где она может обогреться, спрятаться от ветра и насытиться кормом (слайд 14). Главное правило – доступ к корму должен быть свободным. Одновременно в кормушке может находиться несколько птиц. Ее очень просто изготовить из подручных материалов. 
Самые простые виды: кормушки из пластиковых бутылок, кормушки-сетки, кормушки из пустых коробок из-под сока, молока, пластмассовые упаковки от лапши. 
Подвесные или напольные кормушки следует располагать в месте с хорошим круговым обзором, и неподалеку от природного укрытия (кустарника или дерева). Не забывайте поддерживать их в чистоте, исключая засыхание, заплесневение или загнивание остатков пищи. 
Помогать птицам зимой – значит любить природу. 
Кормушки и скворечники можно размещать во дворе дома, детского сада, школы, в парках, скверах и даже в лесу. Ребенок может самостоятельно наблюдать за птицами, которые прилетают. 
Содержание кормушки - очень серьезный и ответственный момент. Ее нельзя заполнять едой со стола. Самым подходящим кормом для птиц считаются семена. Почти все семена и злаки – основное лакомство птиц. В летнее и осеннее время года можно подготовить и подсушить семечки подсолнечника, арбуза, овес, пшеницу, кукурузу, просо. В специализированных зоомагазинах продается корм для птиц (он гораздо дороже). Птицы также с радостью прилетят на хлебные крошки. Очень полезными в зимнее время года для птиц станут плоды рябины, шиповника, смородины. Для того чтобы они сохранили свои питательные свойства, осенью их необходимо хорошо высушить, сложить в целлофановый пакет и заморозить. Некоторые птицы предпочитают более калорийную пищу, например, сало. Его необходимо порезать небольшими дольками и разложить по кормушке. Зимой кормушку не следует заполнять «до предела». Птицы могут не съесть весь предлагаемый вами объем корма. Пища может заледенеть или покрыться плесенью. Корм лучше подкладывать в небольшом количестве, но регулярно. 
3) Зимний вид корма для птиц (слайд 15). К таким продуктам можно отнести: мелко нарезанный отварной картофель; смеси жуков и червяков (продаются только в зоомагазинах); высококалорийные смеси орехов и злаков; фруктовые очистки, обрезки, сухие фрукты; нутряной жир или свиное сало; любые хлебные крошки (печенье, ржаной, пшеничный хлеб); отварные крупы без добавления молока (гречка, рис, пшено, фасоль, перловка, чечевица, просо, кукурузная крупа). С помощью лакомства птица сможет пережить все сложности длительной и морозной зимы. 
Если вы уж начали кормить пернатых, не забывайте это делать регулярно, а не редко, но помногу. Почему? Все просто: птички запомнят место своего питания, будут на него рассчитывать, и упустят возможность подкормиться где-то еще.
Озадачиваясь вопросом того, как помочь голодным птицам зимой, вы однозначно столкнетесь с необходимостью использования кормушек, пусть даже самых примитивных. Всегда располагайте их так, чтобы воробьи и синички могли хорошо обозревать пространство вокруг себя, исключая вероятную опасность в виде кошки, лисы или другой хищной птахи.
В районах, где зимы не предполагают наличия достаточного количества снега, рядом с кормушками принято устанавливать поилки (слайд 16). 
Сегодня мы поговорили о разных зимующих птицах. С наступлением холодов птицам трудно добывать себе корм, поэтому мы всегда должны помнить об этом, насыпая корм в кормушки.

Покормите птиц зимой!
Путь со всех концов
К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.
Сколько гибнет их - не счесть,
Видеть тяжело.
А ведь в нашем сердце есть
И для птиц тепло.
Приучите птиц в мороз
К своему окну.
Чтоб без песен не пришлось
Нам встречать весну.

Давайте не забывать о зимующих птицах и помогать им выживать в холодное время. Благодарные птицы будут радовать вас своим пёстрым оперением и звонким щебетом (слайд 17)!

Как зимуют животные в лесу?

В жизни диких животных зима – сложный период. Причем не только для тех, кто проводит ее на ногах, но и для впадающих в спячку (слайд 18). Сильные морозы и значительное сокращение пищи вкупе с лесными охотниками приводят к тому, что не всем зверям удается пережить эту пору. А ведь у многих из них еще появляются детеныши в это непростое время.
Некоторые животные впадают зимой в спасительную спячку. Главное условие для этого – большое количество подкожного жира и уютная, хорошо защищенная берлога. Яркий представитель такого времяпрепровождения – медведь (слайд 19). Осенью он начинает есть очень много, чтобы потом можно было спокойно спать, не испытывая чувство голода. В противном случае по лесу зимой начинает шататься голодной и очень злой медведь шатун, которому на пути лучше не попадаться. Медведи устраивают себе берлогу в потаённом, малодоступном месте. Чаще всего под корнем вывороченного дерева или в буреломе. Берлогой этому зверю может служить небольшое углубление в земле у корней деревьев, естественная пещера или овраг, в которую он заранее натаскивает мох, листья, траву, а потом застилает все еловыми ветками.
В ноябре медведи забираются туда и погружаются в сон. Спят медведи беспокойно. Если их что-то потревожит, они могут бросить берлогу и соорудить другую. В берлоге у медведицы рождаются медвежата, обычно 1-2, редко 3. Они очень маленькие, размером с рукавицу. Мама медведица кормит их молоком 8 мес. и даже тогда, когда она спит зимой. Самки медведя в январе-феврале рожают детенышей, которых кормят молоком. До весны медвежата, как и медведица, остаются в берлоге и практически не растут из-за малого количества еды. Только покрываются более плотной шерсткой.
Следующее животное про которого мы поговорим это – рысь (слайд 20). Рысь в спячку не впадает. Среди всех представителей семейства кошачьих рысь лучше всего приспособлена к холодам. Она великолепно передвигается по глубокому снегу, лазает по деревьям. Любимая добыча рысей- зайцы, тетерева, рябчики. Иногда она нападает на детёнышей кабанов, в голодную зиму она может прокормиться и мелкими грызунами. Зимой особенно достаётся от рыси лосям, когда этим длинноногим животным трудно передвигаться по глубокому и рыхлому снегу. К зиме шерсть у рыси становится густая, пушистая и мягкая, а лапы рыси сильно опушены, чтобы не чувствовать холода.
Впадают в спячку в своих норах также барсуки и еноты (слайд 21). Причем температура тела у них, как и у медведей, значительно снижается из-за замедления протекания жизненных процессов. 
Спят в своих норках и большинство грызунов: бобры, бурундуки, мыши, сурки, суслики и другие (слайд 22). Вот только сон у последних прерывистый – они просыпаются, чтобы питаться припасенной на зиму едой, которую прячут прямо в норке. Осенью семейство бобров занято заготовкой корма. В одиночку, а иногда и вдвоём, бобры легко валят осину и иву. Строят они себе прочные хатки. Вход в неё всегда устроен под водой, чтобы враг не подобрался. Зимой внутри бобриного жилища тепло. Лесные мыши полёвки они очень прожорливы, запасаются семенами и ягодами. Зимой, когда всё вокруг засыпает снегом зверьки роют ходы в сугробах, а так же могут жить и в стогах сена и постройках.
Белки же зимуют в своих гнездах, которые обустраивают в дуплах деревьев или на разветвлении веток (слайд 23). Многие грызуны также делают зимние запасы. Белкам, которые спят зимой только в очень сильные морозы, запасы необходимы капитальные. В отличие от многих других животных, белки пользуются своими запасами сообща. Осенью они прячут жёлуди и орехи в лесную подстилку, в дупла, землю. Достать оттуда их может не только сама хозяйка, но и любая другая белка. Грибы они тоже запасают особым способом: нанизывают их на ветки деревьев или рассовывают в развилки между веток. К зиме шубка у этого зверька становится очень мягкая и пушистая, а цвет сероватым. Своё гнездо она сооружает на высоких елях или соснах. Внутри гнезда – мягкая трава, мох, комочки шерсти. В сильные морозы белка не вылезает.
Ёж к холодам накапливает жир, а осенью у ежей мало добычи (слайд 24). Черви прячутся в землю, Скрываются юркие ящерицы. Трудно находить жуков и лягушек. В ясные осенние дни ёж готовит себе тёплое гнездо для зимовки. Ночью и днём таскает в нору сухие листья и мягкий лесной мох. В зимней спячке ёж проводит более шести месяцев. В это время он ничего не ест и не двигается. Спит он свернувшись клубком, в логове, под глубоким сугробом, как под толстым, пушистым одеялом. И спит он так всю зиму, до весеннего солнышка.
Ну а волка, лисицу в лесу, как известно, кормят ноги (слайд 25). 
Лиса бегает в поисках нор с грызунами,. Ну а волк пробегает в день по несколько десятков километров в поисках пищи – кабанов, зайцев и других животных. У лисицы есть норы, которые роют обычно в рощах, на склонах холмов и оврагов, а самки волков заводят себе логово только для разведения потомства, ближе к весне. Зимой, как правило, волки собираются в стаи, чтобы позволяет им лучше выживать. 
Заяц перед наступлением зимы меняет серую шкурку на белую (слайд 26). Питается зимой они корой, мелкими веточками осины, ивы, берёзы, ищет коренья, замерзшие ягоды, траву или тонкие веточки кустов. Зимой поваленное дерево может стать настоящей заячьей столовой, куда зверьки наведываются каждый день, пока не обгрызут всю кору. Постоянного жилища у них нет. В сильные холода прячутся они  под заснеженными кустами.
Лоси живут в лесах (слайд 27). Ближе к осени, когда поспевают ягоды брусники и черники лоси любят полакомиться ими прямо с веточками, также любит и грибы, даже ищет их специально. Зимой лось гложет кору осины, рябины и ивы. В конце осени он сбрасывает свои рога, а к весне у него отрастают новые. Постоянного жилища они не готовят. Трудно приходится им зимой, когда снежный настил очень глубокий, ведь перебираться по нему с такими длинными ногами не легко. 
Косули – неприхотливые травоядные животные (слайд 28). С весны по осень с едой у них нет практически никаких проблем. Обитают косули в лесистой местности, поблизости полей и воды (рек, озер, пойм). В это время они жуют листья деревьев, ягоды и фрукты, иногда веточки кустарников. С провизией в это время ситуация настолько благоприятная, что косули, еще зимой державшиеся стадами (10-50 особей в стаде), полностью разбредаются. Держатся они летом парами или поодиночке. Кардинально ситуация меняется зимой. Листьев нет, ягод нет. Приходится забывать о гордости. Зимой косули снова собираются в стада и отправляются на поиски мест с обилием корма. Только зимой можно увидеть стадо косуль…
Но корма все равно мало. Поля зимой занесены снегом, и изящным косулям не так-то просто доставать из-под снега остатки зерновых. Бесхозное сено зимой также редко попадается. «Съедобные» деревья (например, осины) в лесу также не в изобилии. О каких-то фруктах или ягодах (например, яблоках) и думать не приходится: косули ни за что не пойдут к селам. А больше косули ничего и не едят. Ягоды и листья также исчезли. Вполне реальной видится перспектива смерти от голода…
Зимой диким кабанам (слайд 29) приходится трудно, им очень тяжело идти по глубокому снегу. Если нужно пройти по снегу, то кабаны идут гуськом друг за другом. Сначала идет самый сильный кабан. Он прокладывает всем дорогу, за ним – все остальные. Особенно трудно кабану идти по насту. Кабан проваливается под наст, режет свои ноги острым льдом. Ночами кабаны зимой греются в убежищах, лежат на ветках, листьях. Если очень холодно – то ложатся близко друг к другу – греют друг друга. Кабаны никогда не зарываются в снег, они его не любят. Наоборот, стараются чем-то снег накрыть – натаскают они под елку веток или лягут  на камыши. Кормятся кабаны зимой днем.  Едят они веточки, выкапывают из-под снега желуди, орехи, траву. Если снега нет – кабанам раздолье! Они выкапывают из земли корневища, луковицы, роют рылом землю, добывают жуков, червяков, куколок. За зиму кабан теряет треть своего веса! К весне остаются только «кожа да кости».
Подкормка диких зверей зимой — важное мероприятие, которое проводится охотничьими хозяйствами ежегодно (слайд 30). Когда наступают холода и в лесу все замерзает, лесному зверью становится все сложнее добыть пропитание. Чтобы, оставшись без еды, оголодавшее зверье не пошло из леса в поисках корма в населенные пункты, люди помогают животным пережить трудный период.
Подкормка диких лесных зверей Егеря лучше всего знают, как помочь диким животным зимой. 
Оленям и косулям нужно соорудить высокий навес (слайд 31). Лучше всего из дерева (так проще). Высотой метра в 2. Двускатная («треугольная») крыша. И под ней «треугольный» объемный контейнер для сена, который служит также и подпоркой крыше. в кормушку подкладывают лесное и луговое сено, зерно, силос, корнеплоды, желуди. Часто косуль подкармливают осиной. В таком случае кормушка не нужна (не обязательна). Валят осину, распиливают ее на крупные поленья, и свозят их на какую-нибудь опушку в лесу, где обитают косули. Также еще развешивают ветки таких деревьев, как ива, осина, береза. Их заготавливают с мая по июнь. В каждый такой веник добавляют полынь. 
Лоси игнорируют кормушки, поэтому подкормку для них складируют в кучу (слайд 32). 
Излюбленное лакомство кабанов – коренья и желуди. В холодное время года еда находится под снегом и льдом. 
Картофель и кукурузные початки ссыпают в одном месте еще осенью, тогда животные привыкают к месту кормежки. 
Лосям, косулям и оленям нужна минеральная подкормка. При дефиците поваренной соли животное теряет силу, у него ухудшается обмен веществ, плохо растут рога и шерсть. Для них устраивают солонцы в пне, вырубив воронку (слайд 34). 
Как видите, помогать животным и птицам  в холодное время года совсем не сложно.

ВИКТОРИНА

Загадки

Белым пледом лес укрыт,
И медведь в берлоге спит.
Снег, как белая кайма.
Кто хозяйничал? (Зима)

Хожу в пушистой шубе,
Живу в густом лесу,
В дупле на старом дубе
Орешки я грызу. (Белка)

Не барашек и не кот.
Носит шубу круглый год.
Шуба серая – для лета,
Для зимы другого цвета. (Заяц)

Посмотрите-ка, какая,
Вся горит, как золотая.
Ходит в шубке дорогой
Хвост пушистый и большой. (Лиса)

Серовато, зубовато,
По полю рыщет
Телят, ягнят ищет. (Волк)

Я по дереву стучу,
Червяков добывать хочу.
Хоть и скрылся под корой,
Все равно ты будешь мой.  (Дятел)

Красногрудый, чернокрылый,
Любит зернышки клевать.
С первым снегом на рябине
Он появится опять. (Снегирь)

Чик-чирик! Не робей!
Я бывалый ... (Воробей)

В тёплый край не улетают,
На морозе распевают,
Эти птички-невелички
Называются …(Синички)

Сало и зёрнышки, хлеба горбушка –
Птиц угощает зимою … (Кормушка) Вопросы про птиц

1. Птица, которая прилетает к нам с первым снегом? (Снегирь)
2. Какие птицы перекочевывают на зиму к жилью человека? (Синица, сорока, ворона)
3. Как называются птицы, которые живут с нами постоянно? (Оседлые)
4. Какую птицу называют лесным доктором? (Дятел)
5. Какая зимующая птица имеет очень длинный хвост? (Сорока)
6. Какая птица наших мест живет дольше всех? (Ворон живет 100 лет)
7. Где зимующие птицы спят? Вороны и галки ночуют стаями, прижавшись друг к другу. Дятлы и синицы спят в дуплах. А где прячутся ночью тетерева и рябчики? (Тетерева и рябчики прячутся под снегом).
8. Утки с удовольствием залезают в воду в самый сильный мороз.  Почему? (В мороз вода теплее, чем воздух. Поэтому в воде уткам не так холодно)
9. У какой зимующей птицы самый длинный клюв? (длинный клюв у дятла – примерно 15 см)
10. Что птицам страшнее голод или холод зимой? (голод)
11. Назовите корма для зимней подкормки птиц. (Семена подсолнуха, конопли, арбуза, дыни, тыквы, лебеды, крапивы, репейника, конского щавеля, ягоды рябины, бузины, клюквы, хлебные крошки, сырое сало и мясо)
12. Какая птица зимой питается личинками насекомых? (Дятел, синица)

Ответь на вопросы «Да» или «Нет»
Что происходит зимой?


1. Идет снег. (Да) 
2. Прилетают птицы (Нет). 
3. Медведь разыскивает свою берлогу (Нет)
4. Собирают грибы. (Нет) 
5. Появляются подснежники. (Нет) 
6. Замерзают лужи. (Да)
7. Белка запасается орехами. (Нет) 
8. Ледоход. (Нет)
9. Насекомые спят. (Да) 
10. Зимой начинается листопад? (Нет)
11. Птицы строят гнезда? (Нет) 
12. Все покрывается снегом? (Да)
13 Насекомые просыпаются? (Нет)
14. Февраль – это второй зимний месяц? (Нет) 
15. Зимой ночи короткие? (Нет)
16 Можно ли утверждать, что зимний воздух самый чистый? (Да)


Ну молодцы ребята! Всё верно мне рассказали!


зимовье птиц и зверей

О Холокосте забывать нельзя!

Ведущий 1:
27 января весь мир вспоминает жертв Холокоста, а 11 апреля отмечает День узников фашизма. Обе даты утверждены по инициативе ООН (1-2 слайды).
Так что же такое Холокост? Что вы знаете про Холокост?
(идет разговор с учащимися из зала, звучат высказывания по определению понятия Холокост, что дает основу для построения будущего диалога с учащимися в конце мероприятия) (3 слайд).
Итак, давайте же еще раз обратимся к теме Холокост, и постараемся посмотреть на эту трагедию и глазами современников тех событий и глазами нового поколения XXI века. Холокост – массовое уничтожение мирных жителей.
По новой расовой теории, которая появилась в 19 веке цыгане и евреи оказались «низшей расой» в иерархии, которая в нацистском мировоззрении выглядела следующим образом:

Арийцы или германцы
Другие западноевропейские народы
Славяне

Негры
Евреи и цыгане
(4-5 слайды)

День Холокоста, отмеченный в международном календаре, отмечается и в Беларуси. Специфика нашей республики в том, что жертвами массового истребления на нашей территории стало огромное количество представителей нееврейского населения. К примеру, во время проведения карательных операций против партизан в районе Полоцко-Лепельской зоны было практически уничтожено все гражданское население. А это район по площади равен современной Голландия. В то же время очевиден и тот факт, что значительное количество погибших в годы оккупации составляли евреи (6 слайд).
Ведущий 2: Что такое Холокост? Если переводить дословно, то оно происходит из греческих библейских форм «сжигаемый целиком» или «принесение жертвы всесожжения» (7 слайд).
Холокост это «синоним» газовых камер, печей сжигающих детей, женщин, стариков, это массовый расстрел невинных мирных людей по одной только причине - принадлежность к еврейскому народу.
В период Великой отечественной войны на оккупированной нацистами и их союзниками территории СССР оказалось свыше 80 миллионов человек. Среди них - около 3 миллионов советских евреев. По разным оценкам, от 2,6 до 2,8 миллиона из них погибли. Это почти половина всех еврейских жертв нацизма в Европе. Именно на советской земле началось их тотальное истребление (8-12 слайды).
Массовые убийства в Беларуси начались практически одновременно с приходом немецких войск и продолжались до полного освобождения республики. Точная информация о количестве жертв и общей численности евреев, проживавших на белорусской территории к моменту начала Холокоста, отсутствует. Однако, по данным большинства источников, погибло примерно от 600 до 800 тысяч человек, то есть от 74% до 82 % еврейского населения Беларуси (13 слайд).
Ведущий 1: На оккупированных территориях, входящих ныне в Российскую Федерацию, действовало 41 гетто, в которых методично истреблялось еврейское население. Еврейские гетто были в Калуге, Орле, Смоленске, Твери, Брянске, Пскове и других местах (14-15 слайды).
Уже 20 июля 1941 года в Минске приказом коменданта, на территории площадью около двух квадратных километров, было изолировано все еврейское население города, был образован еврейский жилой район. Но слово «гетто» сразу же вошло в обиход из словаря еврейских беженцев из Польши, которым оно уже было известно (16-17 слайды).
24 ноября 1941 года военный комендант Беларуси генерал-майор Густав фон Бехтольсхайм подписал приказ, согласно которому евреи должны «исчезнуть с лица земли». Кроме евреев, согласно приказу Бехтольсхайма, уничтожению подлежали также цыгане.
Уже первые дни в минском гетто было зарегистрировано более 50000 человек, а уже через неделю - 80000, месяца не прошло - количество было более 100000. При этом проводились кошмарные акции, уносящие тысячи жизней.
Всего в Беларуси было создано, по разным данным, от 111 до более чем 200 гетто в 277 населенных пунктах, но самым крупным было - Минское гетто. Оно приобрело печальную славу.
Минское гетто просуществовало самое длительное время - на полгода дольше Варшавского. Но судьба узников была столь трагична (18 слайд).
В гетто евреи жили в тяжелейших условиях. Как правило, в одной комнате проживало несколько семей, на человека приходилось менее одного квадратного метра жилой площади. Спали на полу. Из-за скученности, отсутствия бань и недостатка воды царила антисанитария. Эпидемии тифа и дизентерии были отмечены в Слониме, Новогрудке, Бресте, Белостоке, Гродно, Пружанах и других населённых пунктах. Электроэнергией пользоваться запрещалось.
Евреям запрещалось менять место жительства, пользоваться тротуарами, посещать театры, кино, библиотеки и музеи, а также торговать и даже общаться с местным населением. Пойманных за пределами гетто без специального разрешения евреев, как правило, расстреливали на месте. Документы оккупационной администрации, касающиеся жизни населения, часто содержали отдельные указания по дискриминации евреев. Так, в приказе генерального комиссара Кубе от 10 сентября 1941 года относительно организации обязательного школьного обучения было указано, что для евреев не устанавливается никакого обязательного обучения, а создание еврейских школ запрещено.
Питание узников гетто в основном обеспечивалось за счёт обмена ими с нееврейским населением вещей на продукты. При этом, если полиция замечала такие контакты, то виновных расстреливали на месте. Нормы питания, установленные оккупационными властями для евреев, были в несколько раз ниже, чем для нееврейского населения, и регулярно снижались. Работающие получали 100—200 грамм хлеба в день и несколько ложек супа, неработающие чаще всего не получали ничего. Смерть от голода и болезней была самым обычным явлением.
Выход за пределы гетто был запрещён, кроме выхода на работу. На работу узников водили в колоннах под вооружённой охраной, причём они должны были идти по мостовой, пользоваться тротуарами не разрешалось. Во время движения колонны и во время работы охрана часто избивала и даже убивала узников (19-23 слайды).
"Когда мы уходили из нашего дома, мать надела на нас и зимнюю, и летнюю одежду", - вспоминает Майя Левина-Крапина. Семью Левиных поселили в одну комнату. Дедушку, маму и четырнадцатилетнего брата каждый день выводили на работы. Дома оставалась бабушка с четырьмя внучками, среди которых была и шестилетняя Майя. В гетто не было магазинов. "Мы ели мацу и соль, которую взяли с собой из дома, - рассказывает она. Летом варили суп из лебеды". Все должны были носить на груди и спине желтую "лату" - заплатку, которые необходимо было носить на одежде спереди и сзади» (24 слайд).
После изоляции евреев в гетто проводились массовые облавы с последующим вывозом всех задержанных на расстрел. В первую очередь уничтожались нетрудоспособные узники — дети, пожилые люди, инвалиды и больные.
По многочисленным показаниям свидетелей, во время массовых расстрелов людей часто хоронили заживо, в частности раненых и детей. Задокументированы многочисленные случаи издевательств, изнасилований и пыток перед уничтожением, случаи сожжения заживо и тому подобные проявления жестокости.
Большая часть евреев Белоруссии была убита в 1941 -— первой половине 1942 года, главным образом в восточной части республики.
Летом и осенью 1942 года нацисты приступили к акциям по ликвидации гетто Западной Беларуси.
Уже с весны 1942 года по приказу Гиммлера начались работы по сокрытию следов массовых убийств, которые продолжались до самого конца оккупации (25-28 слайды).
При проведении массовых акций уничтожения использовались следующие способом:
· доставка к заранее вырытым ямам или оврагам, где производились расстрелы;
·  умерщвление газом (Циклон Б) в специально оборудованных автомобилях («душегубках»);
·  сожжение людей в их собственных домах и отдельно стоящих зданиях;
·   утопление в реках, протекающих вблизи населённых пунктов;
·  умерщвление током высокого напряжения после размещения людей на металлических платформах.
·  Гетто прекратило свое существование и выглядело, по словам очевидцев, так: «Были только дым, тяжелый едкий дым, и сажа. И еще повсюду были слышны треск пулеметов и взрывы гранат. Улицы были буквально устланы трупами. Там-сям корчились в муках раненные, их стоны заглушал лютый собачий лай (29 слайд).
Бродят тучи над планетой,
Словно пленники в неволе.
В душном воздухе, прогретом,
Слышатся мне звуки боли.
Это души Холокоста,
Чьи разбросанные кости,
Что остались без погоста,
Стонут, просятся к нам в гости.
Ведущий 2: На территории бывшего СССР таким страшным символом Холокоста стал Бабий Яр в городе Киеве.
Во время Великой Отечественной войны немецкие войска, занявшие Киев 19 сентября 1941, использовали Бабий Яр как место массовых расстрелов. По оценке ученых Украины, в Бабьем Яру количество расстрелянных евреев составило 150 тыс. жителей Киева, а также других городов Украины, и это количество, не включая малолетних детей до 3-х лет, которых тоже убивали, но не считали (30-33 слайды).
Рассказ о лагерях смерти по слайдам (34-50 слайды).
Говоря о Холокосте, невольно вспоминаются слова Альберта Эйнштейна: «Мир слишком опасен, чтобы в нем жить - и не по вине творящих зло, а из-за тех, кто стоит рядом и ничего не делает.
Во время Шоа коренное население разных стран относилось к евреям по- разному - от безразличия до враждебности. Большинство равнодушно наблюдало за тем, как их бывших соседей арестовывали и убивали.
Были такие, которые сотрудничали с нацистами, другие наживались за счет конфискованного еврейского имущества. Но и в жестоком безнравственном мире оставались еще чистые люди.
Именно эти немногие с удивительным мужеством сохраняли лучшие человеческие качества. Сотни людей разных национальностей, происхождения, вероисповеданий, не смотря на опасность, протянули руку помощи еврейскому народу. Они не думали о смерти, которая им грозила, они не думали о славе и доброй памяти, которая возможно ждет их впереди, они просто спасали тех, кому реально смерть смотрела в глаза. «Тот, кто спасает одну жизнь, спасает целый мир» (Синедрион 37, 71) - эти слова по праву относятся к людям, впоследствии названные Праведниками народов мира.
Откуда это название и кто его заслужил в те страшные годы «Всесожжения»? (51-55 слайды).
Ведущий 1: В начале 50-х годов в Израиле был принят Закон о Памяти Катастрофы, согласно которому, лица, не принадлежащие к еврейской национальности, но спасшие евреев в годы фашистской оккупации Европы от смерти, рискуя собственной жизнью, получают звание Праведники народов мира.
Не важно, сколько человек было спасено от смерти, сотни или один, важно, что представитель не еврейского народа рисковал собственной жизнью, жизнью своих родных и близких, не ради денег и обогащения, а ради СПАСЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА, чья вина заключается, по мнению фашистов только в том, что он родился в еврейской семье.
В честь каждого признанного праведником проводится церемония награждения, на которой самому праведнику или его наследникам вручается почётный сертификат и именная медаль, на которой на двух языках — иврите и французском — выгравирована надпись: «В благодарность от еврейского народа». Кто спасает одну жизнь, спасает весь мир». Их имена увековечивают в Яд Вашем на Горе Памяти в Иерусалиме.
Присвоение звания Праведник народов мира выражает собой стремление жертв отдать дань уважения людям, вставшим на их защиту во времена преследований и величайшей трагедии. Звание Праведник народов мира в соответствии с определением Закона о Яд Вашем стало широко известным во всем мире, оно является синонимом чести, человеческого героизма и означает победу добра над силами зла.
На 1 января 2012 года национальный мемориал Катастрофы (Холокоста) и Героизма Яд ва-Шем, что в переводе «рука и имя», «память и имя» или «место и имя», признал праведниками мира 24355 человек.
Из этого количества людей 4217 человек - это граждане бывшего Советского Союза 2402 человека только в Украине. В России это звание получили 179 человек. К декабрю 2010 года из российских Праведников мира в живых осталось 9 человек.
Ведущий 2: История сохранила нам имена тех, кто спас огромное количество еврейских судеб: Рауль Валленберг—шведский дипломат, спасший жизни десятков тысяч венгерских евреев в период Холокоста. После занятия Будапешта Красной армией был арестован в январе 1945 года, переправлен в Москву и предположительно умер в советской тюрьме. 26 ноября 1963 года израильский Институт Катастрофы и героизма Яд ва­шем присвоил Валленбергу звание Праведника народов мира.
Оскар Шиндлер – немецкий промышленник, спасший почти 1200 евреев во время Холокоста, предоставив им работу на своих заводах в Польше и Чехии. Эта история легла в основу книги «Ковчег Шиндлера» и основанного на ней фильма «Список Шиндлера». В 1967 он был удостоен награды Израильского мемориала памяти жертв Холокоста (яд ва-Шем) и был назван ОДНИМ ИЗ тех людей, КТО ДОСТОИН НОСИТЬ ИМЯ «Праведник Мира» (56 слайд).
Ирена Сендлер – польская активистка движения сопротивления. Часто во время оккупации Польши посещала Варшавское гетто, где следила за больными детьми. Под этим прикрытием она и её товарищи вывезли из гетто 2500 детей, которые далее были переданы в польские детские дома, в частные семьи и в монастыри. Детей выводили через подвалы домов, непосредственно прилегающих к гетто. Использовались для побегов и водосточные люки. Других детей вынесли в мешках, корзинах, картонных коробках (57 слайд).
В 1965 году израильский Музей Холокоста «Яд ва-Шем» Присудил Ирене СеНДЛер Звание Праведника народов мира.
Ведущий 1: И таких историй множество. Кто- то спас тысячи людей, а кто-то одну, но и одна спасенная жизнь достойна того, что бы назвать человека праведником мира.
Генрих Лейбович Горфункель. Когда началась война, мне было 4 года. Я жил с мамой и сестрой в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В августе 1941 года мама меня отправила в саратовскую область, но меня привезли в Краснодарский край и я оказался в детском доме. Но воспитательница Тося узнала, что немцы увозят немецких детей в концлагерь и она меня повезла в г. Туапсе. Всю дорогу она учила меня выговаривать слово «кукуруза». До г. Туапсе мы доехать не успели, т.к. немцы перехватили беженцев и приказали всем вернуться. Тося на обратном пути отдала меня какой-то старушке, т.к. боялась, что в детдоме за мной придут из полиции, которая могла узнать имена детей, зарегистрированных в детском доме. Так и случилось. К моменту ее возвращения уже были составлены списки лиц, подлежавших аресту. К Тосе трижды приходили за «жиденком», но она заверила полицаев, что он по дороге от поноса умер. У женщины, которой меня отдала Тося, было много своих детей и когда приходили немцы, она меня прятала среди них, так как я был на них не много похож. Потом меня забрала их соседка Вера Максимовна Бурячок. Ее сын погиб на войне, и она меня полюбила как сына. Когда приходили немцы, она прятала меня по соседям или в доме. Она знала, что я еврей и называла меня не Генрих, а Гена. Прятать еврейского ребенка было опасно, тем более, что соседи знали о моем происхождении и могли донести на нас немцам. Но все обошлось. В феврале 1943 г. немцы были изгнаны из края, а осенью меня нашла моя старшая сестра, которая забрала меня к маме в Саратовскую область. Вера Максимовна очень плакала при расставании.
После войны мы вернулись в Ленинград. Но никогда наша семья не забывала Веру Максимовну, мою спасительницу. Мы каждое лето ездили к ней в гости, вплоть до ее смерти в 1955г.
22 декабря 1997 года Яд ва-Шем посмертно удостоил Веру Бурячок почетным званием Праведник народов мира (58 слайд).
И таких людей было не мало, а это значит, что спасая нас они спасали наше будущее поколение, будущее нашего народа,...хотя навряд ли они так думали об этом в те страшные далекие годы войны. Они, просто рискуя собой, спасали жизнь другим.

Они сейчас, наверное, в раю,
Кто этот мир от зла спасти старался,
Путь, заслоняя к жертве палачу,
До разума пытался достучаться.

Их голос возносился над толпой,
Деяния угодны были Богу!
Навек остались в памяти людской...
Спасители великого народа!
(Наира Багдасарова. Праведникам мира.)

Ведущий 2: Вы прослушали несколько историй спасения реально живших и выживших людей на территории нашей страны в годы Великой Отечественной войны. Люди, принявшие решение спасти еврея, и сделавшие это сегодня получили звание. Праведник народов мира. Но не все сегодня согласны с тем, как звучит это звание, и вообще с признанием катастрофы Холокоста. Как вы думаете, стоит ли давать это звание выше перечисленным людям или нет? Насколько вы оцениваете важность их деятельности в годы войны? Могли бы вы так поступить в годы войны?
(Учащиеся высказывают свое мнение, опираясь на услышанный и увиденный материал).
Ведущий 1: 27 января весь мир отмечает день памяти Жертв Холокоста. Эта дата связана с освобождением в 1945 году войсками советской армии концлагеря Освенцим, в котором было уничтожено более 1 млн. евреев. Этот день был официально установлен по решению Генеральной Ассамблеи ООН в 2005 году. Почему проблема Холокоста сегодня столь актуальна в обществе? Почему, говоря о толерантности сегодня, мы вспоминаем события тех лет? И почему говоря о Праведниках народов мира, мы говорим как о примерах мужества, толерантности и человечности?
(Диалог с учащимися по данным вопросам).
Ведущий 2: Сегодня у нас состоялся очень серьезный, важный и я надеюсь, продуктивный разговор, который мы с вами продолжим не других наших встречах.
 Российский историк и философ, основатель Центра «Холокост» Михаил Яковлевич Гефтер писал: «Шесть миллионов евреев - расстрелянных, удушенных в газовках. Шесть миллионов - и каждый в отдельности. Это – память, противящаяся забвению. Это – зов людей к взаимной близости, недоступной без запрета на убийство. Это - убеждение: НЕТ ГЕНОЦИДА ПРОТИВ КОГО-ТО, ГЕНОЦИД ВСЕГДА ПРОТИВ ВСЕХ. Вот что означает ХОЛОКОСТ.
Что означает-слово «Холокост»? Сегодня это знать обязан каждый.
Снимите шляпы. Встаньте во весь рост. ТРАГЕДИЯ НЕ ПОВТОРИТСЯ ДВАЖДЫ! (И. Сащенко).
Бронзовые фигуры, словно тени, спускаются в яму - свою собственную могилу. На снегу дрожат  от ветра несколько гвоздик. Внизу - обелиск в память о пяти тысячах евреев, убитых нацистами на этом месте 2 марта 1942 года. Парадокс истории: авторы мемориала "Яма" позже также подверглись репрессиям, при Сталине они были сосланы в трудовые лагеря (59-67 слайды).

Холокост
Беловежская пуща

(Звучит песня «Беловежская пуща»)

Ведущий:
  Кто же из нас не слышал о величественных, почти первобытных лесах Беловежской пущи, о могучем беловежском зубре! Сюда едут люди со всех концов света, чтобы увидеть своими глазами неповторимую красоту, преклониться перед великой гармонией природы.  Радушно встречает пуща сотни тысяч гостей, открывает им свои сокровища. В XII столетии на территории пущи подолгу жил Владимир Мономах, который охотился на зубров, туров и оленей. В 1276 г. князь Владимир Волынский основал тут город-крепость Каменец. С Белой вежей, что построил в этом городе, многие связывают происхождение названия «Беловежская пуща».

Богатый заповедный лес всегда был лакомым куском - вла­деть им стремились многие. Статус великокняжеских появился у заповедных лесов Беловежья в конце XIV века, при Витовте. Первая документально зафиксированная охота в Беловежской пуще датируется 1409 годом — король польский Ягайло охо­тился здесь восемь дней. Позже пуща еще раз попадает в хроники: в 1426 году Ягайло сломал здесь ногу во время охоты на медведя.
(Звучит песня «Жураулі на Палессе ляцяць»)

Ведущий:
В древних документах немало рассказов о том, как осочники (лесная стража) Беловежского лесничества выращивали зубрят и даже отвозили их в Вену и Варшаву. Уже в XVI—XVIII веках охота в Беловежской пуще была запрещена. И если еще на обычного зверя бывали исключения, то на зубров даже знати охотиться не дозволялось. Лишь за большие заслуги перед госу­дарством Великий князь мог разрешить поохотиться или полу­чить какой-либо охотничий трофей из пущи.

Ведущая:
При Екатерине II российские придворные вельможи охо­тились здесь почти без ограничений. В 1864 году из Германии даже пришлось завозить благородных оленей — знатные и тщес­лавные охотники истребили их полностью. Зубров, к счастью, тогда эта участь миновала.
Во времена в 1802 году Александр I своим ука­зом запретил любую охоту на этих лесных исполинов. Правда, даже регулярный учет и ограничение в охоте не спасли гиган­тов от гибели.
Во времена Александра  Второго только за два дня царской охоты государь и пятеро его высокопоставленных гостей убили 28 зубров и 68 других животных. Летопись Беловежской пущи бесстрастно зафиксировала этот факт.
В честь этой бойни, что произошла 6 и 7 октября 1860 года даже был поставлен памятник в поселке Беловежа. Чугунный зубр в натуральную величину был отлит на заводе в Санкт-Петербурге. С тех пор дикие охоты власть придержащих особ периодически повторялись.

Ведущий:
С 1888 года Беловежская пуща стала собственностью цар­ской семьи Романовых. В Беловеже (ныне территория Польши) построили большой императорский дворец. До самой револю­ции он был официальной охотничьей резиденцией и любимым местом отдыха царя, монаршей семьи и царедворцев. Таких мас­штабных охот и пышных приемов в этих лесах не было никогда. В Великую Отечественную войну немцы планировали здесь сделать образцовое хозяйство.
В 1919 году был застрелен последний зубр в Бело­вежской пуще. Благороднейшие животные, которых столетиями именовали королями Беловежской пущи, исчезли. Популяцию смогли восстановить лишь благо­даря тому, что в 1929 году завезли несколько зубров из зоопар­ков Европы. В то время на земле сохранилось всего 52 зубра. Понадобилось более десяти лет, чтобы количество зубров достигло 19 особей.

Ведущая:
Сегодня Беловежская пуща — один из самых титулованных заповедников на континенте. В 1992 году решением ЮНЕСКО национальный парк включен в Список всемирного природного наследия, в 1993 году пуще присвоен статус биосферного запо­ведника.

Ведущая:
Давайте сейчас совершим небольшое виртуальное путеше­ствие по заповедным местам. Приезжать в пущу рекомендуют лучше всего поздней весной, когда листва на деревьях буйная, но еще нежная, а обитатели лесных вольеров уже не прячут под­росшее потомство. Далеко не везде здесь можно ходить — есть зоны абсолютной заповедности, куда не ступала нога человека.

Ведущая:
Взгляните на этого гиганта! Это — зубр, самое крупное живот­ное беловежского леса. Он был современником гигантских мамонтов, волосатых носорогов и пещерных медведей, встречался с первобытным человеком и дожил до наших дней. На сегодня красавец могучий зубр — живой памятник лесов Европы — спасен усилиями людей, преданных делу охраны природы.
Для древних жителей планеты зубров Беловежская пуща стала последним приютом. Древний лес приютил, защити, дал возможность размножаться, а значит – выжить.

Ведущий:
Пуща и зубр - понятия нераздельные. Охо­та на них запрещена, звери пока в Красной книге. Самое мощ­ное в Европе и одно из самых древних животных мира, зубр появился одновременно с мамонтом. Они едва не исчезли - в 1919 г. была убита последняя зубрица. Чтобы исправить ситуа­цию и не допустить полного вымирания этого вида, в 1923 г. было создано Международное товарищество по спасению зу­бра. Обновить поголовье зубров было решено прежде всего в Беловежской пуще. В белорусскую часть пущи первых пять зубров, купленных в Польше, завезли в 1946 г. Постепенно их количество увеличилось. Сейчас в Беловежской пуще жи­вут 299 зубров, а всего на территории нашего государства на­считывается их около шестисот. В Березинском заповеднике, в Воложинском, Осиповичском и Борисовском лесхозах, в Гродненском лесничестве зубры настолько обжились, что совершают набеги на колхозные бурты, вытаптывают озимые на полях, рушат изгороди, и, возможно, со временем числен­ность их придется регулировать. Зверь, на которого человек не поднимает ружья, осмелел и почувствовал себя хозяином.

Ведущий:
 Зубр - настоящий хозяин Беловежском пущи. Это краса и гордость леса. Животные отлично предсказывают бури, ураганы, ненастья. И солнце светит, и ничто не угрожает, а зубры выйдут из чащи и, тесно прижавшись друг к другу, станут в чистом поле. Внезапно все потемнеет, налетит ветровал и превратит мачтовый лес в спички. Беловежскою зубра зарегистрировали в Государственной племенной кииги и в родословной Международного общества, о нем снимают фильмы.

Ведущий:
(Интересные факты)
В августе 1915 году в пущу пришли немецкие войска. Газеты того времени сообщили интересный факт: зубры напали на отряд германских солдат. Не выдержав натиска и жестокости людей, звери бросились, подминая под себя солдат. В ответ был применен расстрел зубров из пулеметов.

Ведущий:
(Интересные факты)
Зубра считают зверем гордым – он всегда умирает молча, не унижая себя даже в смертный час. Зубр очень любит чистую воду и не выносит даже минимальных примесей. Был случай, когда в колодец, откуда поят зубров, случайно упал кусочек мыла. Его достали, неоднократно до дна вычерпали воду – несколько недель животные оттуда не пили.
Зубр очень не любит мотоциклы при почти полном равнодушии к машинам. Он достаточно терпим к другим животным – был случай, когда с зубрами рядом жил олень. Зебр настолько могуч, что, как правило, проявляет терпимость – в том числе к человеку.
Но в гневе зубр страшен. С фырканьем валит своим толстым лбом деревья, роет опытами землю. Берегитесь, волк или любой непрошенный гость!
Лось второе по величине животное в пуще. По высоте самец лося даже превышает зубра, достигая до 230 см в холке. В Бело­вежской пуще лось обитает преимущественно в наиболее забо­лоченной северной части. По данным учетов, численность его находится в пределах 50—70 особей.
При своей мрачности горбоносый внешности лось довольно покладистый зверь. Врагов у него – разве что только волк да иногда медведь. А человека лось не боится.
Перед самой зимой у самцов начинают сильно чесаться рога. Лось упирается тогда в какое – нибудь дерево и начинает его  бодать. И до тех пор бодает, пока либо дерево не вывернет с корнем, либо рога возьмут да и неотваляться. Ничего, весной новые вырастут.
Если вы думаете, что в лесу можно под каждым кустом найти лосиные рога, - ошибаетесь. Дело в том, что лосиные рога – первейшая вкуснятина для лесных мышей.

Ведущая:
А вот пробежали серые хищники — волки. Они также обитают в пуще
Волки, пожалуй, одни и самых таинственных зверей среди всех, живущих на планете Земля. Дело в том, что внешне они напоминают наших домашних любимцев, собак, зато нрав волков куда опаснее. Их вой вводит в ужас даже смелых людей. Самые интересные факты о волках вы можете узнать из этой статьи.
Интересно о волках:
С давних времен люди уважали волков за их свободолюбие. Даже в неволе волки не поддаются дрессировке, в то время как такое могущественное животное, как медведь и царь зверей лев принимают участие в цирковых выступлениях.
 Во время схватки волк никогда не убегает. Он будет бороться до самого конца, даже если эта битва станет для него последней
 Волк – это настоящий хищник. Его питанием является только свежее мясо, которое волк добыл сам. Чужую добычу волк съест только тогда, когда очень голоден или болен. Очень редко волки поедают своих сородичей из других стай.
 Волки невероятно преданы спутнику своей жизни. Смена партнера возможна только в том случае, если партнер погиб.
 В мире животных воспитанием детенышей чаще всего занимаются самки, однако у волков воспитанием занимаются и самки и самцы. Когда волчица спит, волк преданно стоит на страже, защищая свою территорию и свою семью.
 В волчьей стае всегда имеется доминантная пара, которая влияет на другие волчьи пары. К примеру, доминирующая пара имеет право ограничивать рождаемость детенышей в более слабой паре.
Удивительное стремление к свободе не перестает удивлять людей. Известно огромное количество случаев, когда пойманный в капкан волк перегрызал себе лапу и сбегал в лес. Слабые пары очень уважают доминирующую пару и всегда подчиняются «установленным законам».
Они уступают им добычу, позволяют выбрать место для ночлега, так как знают, что доминирующая пара никогда не обидит более слабую и всегда будет справедлива по отношению ко всем.

Ведущий:
А еще рыси, кабаны, лисы, разные мелкие животные, и, чтобы обо всех рассказать, нам не хватит времени. Ведь сейчас, по подсчетам ученых, в пуще обитает более 50 видов млекопи­тающих. Одни из них обычны и многочисленны, другие - редки или единичны.

Ведущий:
В теплое время года в пуще по ночам раздаются громкие голоса, напоминающие утиное кряканье. Это крик древестниц – квакши обыкновенной. Второе название указывает на образ жизни квакш, отличающий ее от жаб и лягушек: благодаря присоскам на пальцах она может лазать по ветвям деревьев и кустарников. Днем древестницы неподвижно сидят на веточках, воображая себя зелеными листочками. На охоту они выходят только в сумерках. И тогда наступает их звездный  час: сначала квакши спускаются на землю, купаются в воде и росе, а затем охотятся, ловят комаров и гусениц, наслаждаются ночной жизнью пущи.
 О чем же хотят рассказать эти малышки?. Может о злом колдуне, который, согласно легенде, превратил их из прекрасных царевен с нежными голосами в обыкновенных квакушек?

Ведущий:
Каждое дерево почтенного возраста (а их здесь около тысячи) имеет свою биографию, учтено, а у самых пожилых, как, напри­мер, у 500-летних дубов, стоят таблички и символические ограж­дения.
 В таинственной глубине пущи стоят живые свидетели ее истории - дубы-великаны. Возраст самых почтенных из них - семьсот с лишним лет. Примером служит дуб-патриарх. Его возраст - почти 600 лет, высота 28 м, а дна метр 2 м.
Подойди к нему с добром, поклонись исполину, дотронься до него руками, погладь его шершавую кору, прикоснись к следам столетий, оставленных на ней… И ты обязательно почувствуешь, как дуб-патриарх, одно из чудес беловежской пущи, отдаст тебе частицу своей мудрости, энергию доброты и жизнеутверждающей силы родной земли.

Ведущий:
Неподалеку растет сосна-великан. Ее высота составляет  более 30 метров, а возраст - более 350 лет. Могучие 180-летние сосны достигают высоты 40 м. А средний возраст лесов беловежской  пущи составляет 100 лет.

Ведущий:
Сумрачные, покрытые лишайниками, ельники чередуются со спелыми борами-черничниками. Северным колоритом кое-где проблеснут реденькие сосенки - пленницы верховых болот. Встретят зеленым полумраком широколиственные леса, торжественные дубравы... Пуща великая сила, в ней, как в зеркале, человек может неожиданно видеть и понимать свою собственную природу. Здесь у русского художника Шишкина родилась идея написать картину «Корабельная роща». В 1892 г. он был в Беловежской пуни и выполнил несколько этюдов с натуры: «В Беловежской пуще», «Срубленный дуб», «Сухостой», «Бурелом

Ведущий:
Святая святых пущи - это заповедные участки. Здесь все вершится по законам природы, человек не прикасается ни к чему. Даже лесникам-егерям и научным сотрудникам входить сюда не принято. Под расщепленными молнией деревьями-великанами, в просторных дуплах, в глу­хих зарослях, у лесных родников совершаются главные таин­ства. Сюда приходят зубры, вепри, лоси. Здесь отлеживаются косули и олени, дремлют до сумерек рыси. Отсюда весенней ночью раздается уханье сов. У дуплистых стволов роятся лес­ные пчелы, вьются осы и шершни. В нетронутых борах, огла­шая тишину ударами крыльев, взлетит порой редкая птица глухарь.
А на светлых проталинах, на полянах, по берегам тихих ре­чушек тянутся к солнцу цветы и травы. Многие из них подле­жат полной охране, они занесены в Красную книгу.

Ведущий:
А вот и сказочно красивое растение – венерин башмачок, которое зацветает раз в 10 лет. А увидеть его можно только на болоте Диком в беловежской пуще. Болот, подобных Дикому, в мире всего 4. Ученые считают, что болоту более 6 тысяч лет. Это место можно назвать колыбелью Беловежской пущи.

Ведущий:
(Это интересно)
Среди самых известных загадок пущи – количество патогенных микробов в кубометре воздуха. Он в полтора раза меньше, чем в операционной палате после стерелизации.

Ведущий:
(Это интересно)
Удивительно, что именно по территории пущи проходит так называемый геологический разлом, вдоль которого идет одна из линий излучения положительной энергии. Ученые говорят о наличии здесь так называемого «Места силы». В таких местах успокаиваются эмоции, упорядочиваются мысли, чувствуется прилив энергии, пробуждаются добрые устремления.

Ведущий:
(Это интересно)
Сотрудники Беловежской пущи называют среди загадок древний камень, на котором, по преданию, остались следы Божьей Матери. Интересно, что животные не едят с этого камня. Хотя, когда работники оставляют еду рядом, звери едят.

Ведущий:
По всей пуще разбросаны свидетельства жизни здесь людей со стародавних времен. Вдоль рек много камней, вид которых свидетельствует  о возможности проведения языческих обрядов. То же можно сказать и о некоторых деревьях. В частности, дуб неподалеку от  камня со следами Богоматери, по преданию, может давать исцеление человеку, если больного пронести через дупло. Дубу-великану 500, а внутри дупла может поместиться четыре человека. 

Но зачем обо всех рассказывать, ребята могут взять в нашей библиотеке книги, где прекрасно описаны многочисленные жители Беловежской пущи. Лучше спросим у ребят, какие чудеса происходят в пуще зимой, в канун Нового года, и что они об этом знают.
(Звучит фрагмент песни Деда Мороза из мультфильма «Ну, погоди!»)

Ведущая:
Ребята, а знаете ли вы, что в Беловежской пуще живет наш белорусский Дед Мороз?

Ведущий:
Говорят, Дед Мороз живет то ли в Лапландии, то ли в Рос­сии, в Великом Устюге. Сегодня с этим можно поспорить — резиденция Деда Мороза воссоздана на территории Националь­ного парка «Беловежская пуща».

Ведущая:
В глубине заповедного леса находится самая настоящая ска­зочная резиденция. Возле жилища белорусского Деда Мороза стоит домик его внучки Снегурочки. А во дворе растет самая высокая в Европе - сорокаметровая — ель, которой уже 120 лет. Рядом с ветряной мельницей и волшебным колодцем располо­жились деревянные фигурки двенадцати месяцев и Белоснежки с семью гномами. Все подарки, письма, рисунки, фотографии и поделки, которые присылают дети, Дедушка бережно хранит в специальной Скарбнице. Следят за порядком в поместье Деда Мороза и Снегурочки два сказочных деревянных стражника — Дуб-Дубович и Вяз-Вязович. Круглый год с 9 до 23 часов, без выходных, Дедушка встречает в своей резиденции гостей.

Ведущий:
Однажды к белорусскому Деду Морозу приезжал в гости Санта-Клаус из Лапландии (на родине его зовут Йолупукки). Их встреча прошла на самом высоком новогоднем уровне. Пробыв в Беловежской пуще всего несколько часов, Йолупукки получил в подарок огонек с белорусской елки, чтобы зажечь от нее свою новогоднюю красавицу в Лапландии. Перед отъездом финский Санта признался: «Увидеть такое великолепное место - для меня большой сюр­приз. Рад встретить здесь так много счастливых детей. Они ничем не отличаются от наших, финских. И письма пишут такие же искренние - каждый год я их получаю до 85 тысяч. Думаю, что Деды Морозы всей земли - братья между собой, потому что у них есть общее дело — мир, в котором должно быть уютно всем».

Ведущая:
Все в Беловежской пуще пропитано атмосферой волшеб­ства и ожиданием самого доброго праздника. На первом этаже в доме у Деда Мороза есть зал для приемов с резным деревянным троном. На втором этаже — спальня с печкой и широкой рез­ной деревянной кроватью с семью подушками. На создание всех атрибутов поместья пошло более 200 кубических метров дуба и сосны. Одного забора здесь установлено 1,5 км, а на устройство иллюминации потребовалось 40 тысяч лампочек.
А летом Снегурочка уезжает к бабушке на Северный полюс, и гостей вместе с Дедом Морозом встречает Лесная Фея.

Ведущий:
Но вот и подошла к концу наша экскурсия по беловежским лесам. Мы хотим, чтобы никогда не переставали шуметь могучие дубы пущи и красавцы зубры с гордостью выводили на опушки леса молодое потомство.

Ведущая:
А я хочу завершить нашу беседу словами Федора Достоев­ского: «Кто не любит природы, тот не любит и человека, тот не гражданин». Давайте любить все живое.
(Звучит песня «Радзіма, мая дарагая» И. Костючкова)

Ведущая:
А сейчас давайте с Вами проверим, кто самый внимательный и любознательный?
                     Где расположен национальный парк «Беловежская пуща?
                     Сколько видов рыб, живущих в водоемах Беловежский пущи, занесено в Красную книгу? (Восемь)
                     Какие животные водятся в лесах пущи?
                     Какие животные могут предсказывать бури, ураганы, ненастья?
                     Назовите возраст самых почтенных деревьев в пуще? (Дубы-патриархи - 600 лет, сосна-великан - 350 лет)
                     Назовите главную цель существования научной лабора тории природы. (Сохранность растительного и животно/о мира)
                     Какого художника вдохновила Беловежская пуща на на писание картин? (Шишкин)
                     Какой известный французский философ хотел поселить ся в Беловежской пуще? (Руссо)
                     Назовите автора фотоальбома «Беловежская пуща».

Ведущий:
Нельзя описать словами всю красоту и шарм здешней природы. После суетливых и шумных городов Беловежская пуща является совсем иным миром, миром тишины и гармонии. Тут отдыхаешь душою и осмысливаешь величие и богатство этого уголка родной Беларуси.
Презентация Беловежская пуща
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!

Каждый год приходит к нам зима и каждый год она приносит праздник. Праздник снежных горок, веселья, елок и подарков, снега и чистоты. Праздник РОЖДЕСТВА!
История рождения Иисуса Христа, сына Божьего, удивительна. Произошло это 2000 лет назад.
Грозные события тогда происходили на той земле, сильные римские полки покорили множество стран, была среди них и земля иудейская.
Вот решил римский император узнать, сколько у него в этой стране подданных, сколько кому лет и кто может быть солдатом.
Для этого он повелел сделать перепись народа, приказав идти в тот город откуда он родом.
Итак, отправились в свой родной город Вифлеем Иосиф с Марией, которая была беременна.
Много народа тогда собралось в городе и уставшие путники не могли найти себе пристанища.
Наконец они остановились в пещере в хлеву, куда пастухи загоняли овец.
Наступила холодная зимняя ночь, мерцали высокие звезды, кругом была тишина.
В это время у девы Марии и родился младенец.
Никто не знал об этом, казалось вся земля была объята глубоким сном, только пастухи сидели у большого костра пытаясь согреться.
Вдруг просиял яркий свет, в испуге они вскачили с земли и увидели лучезарного ангела:
«И сказал им Ангел: не бойтесь, Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям; ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь; и вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях.
И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение».
Ангелы отошли на небо, а пастухи отправились в Вифлием и вокруг опять стало темно.
«Когда Ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях». Убедившись в существовании Младенца, пастухи рассказали людям о том, что возвестил им Ангел об этом ребенке. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. Только Мария со спокойным сердцем слушала их рассказ. Возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели.
Вот тогда на востоке засияла большая яркая Вифлиемская звезда.
Первыми заметили ее персидские мудрецы-волхвы.
Давно они прочитали в пророческих книгах о том, что должен родиться спаситель мира. И вот увидев на небе новую звезду, поняли, что предсказания древних сбывается и решили отправиться за ним.
Звезда словно живая двигалась по небу, завя их за собой. Привела она их в Вифлеем и остановилась она над тем местом, где был спаситель Христос.
Обрадованные волхвы вошли в дом пали перед младенцем на колени и поклонились ему, а потом принесли ему в дар драгоценные сокровища золото, ладан и смирну.
Младенцу было дано имя Иисус. Это имя, нареченное Ангелом еще до Его рождения, означает «Бог спасает».

Publish at Calameo


РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВИКТОРИНА!


Кто с небес спустился
И сказал, что Бог родился?
(Ангел)

Зовем ее мы путеводной,
И, в самом деле, неспроста,
Волхвов вела она к Младенцу.
Известно, то была...
(Звезда)

Где родился наш Спаситель —
Место вам известно всем
Ну скорее назовите.
Это город …
(Вифлеем)

Родился в Рождество, затем он рос...
Зовут его ...
(Иисус Христос)

Когда на землю свет пролился,
Сын у Марии появился,
И это сказка наяву,
Ведь родился малыш...
(В хлеву)

Подаркам они положили начало,
Традиция эта, с годами крепчала,
Осуществлялись людские мечты,
Кто создал традицию нашу? ...
(Волхвы)

Сейчас имена их известны всем в мире:
Иосиф и Дева .... 
(Мария)

Плетут снежинки кружева
В волшебный праздник Рождества.
Ответьте же мне на вопрос,
Так кто ж родился в мир?...
(Христос)


Царит вокруг нас торжество —
Пришло ко всем нам ...
(Рождество)
Комментариев нет:

Отправить комментарий